Industrial skills for Design & Manufacturing excellence

Plant Simulation (Tecnomatix)

- Effektivisera av produktionsflöden, ett komplett DES-system

Optimera dina fabriker och logistiksystem med världens ledande programvara för händelsesimuleringPlant Simulation är en objektinriktad 3D-programvara för händelsesimulering som ger dig möjlighet att snabbt och intuitivt bygga verklighetstrogna logistikmodeller. Du kan även utföra komplexa produktionsanalyser med avancerade statistiska verktyg.

I tider med ökande kostnader och tidspress i tillverkningen, tillsammans med den pågående globaliseringen, har logistik blivit en huvudfaktor i ett företags framgång. Pengar kan gå förlorade dagligen genom ineffektiva tidsplaner, lokal i stället för global optimering, ineffektiv resurstilldelning och låg produktivitet. Behovet av att leverera just-in-time (JIT)/just-in-sequence (JIS), införa kanban, planera och bygga nya produktionslinjer och hantera globala produktionsnätverk kräver objektiva beslutskriterier för att hjälpa ledningen att utvärdera och jämföra alternativa metoder.

plant simulation

  • Hierarkiska och objektinriktade modeller
  • 3D-visualisering av logistiksystem
  • Skapa modeller av upp till 1 000 objekt
  • Full åtkomst till analysverktyg
  • Generera rapporter

Tecnomatix Plant Simulation är ett separat händelsesimuleringsverktyg som hjälper dig att skapa digitala modeller av logistiksystem (t.ex. produktion), så att du kan utforska systemets egenskaper och optimera dess prestanda. Dessa digitala modeller gör det möjligt att köra experiment med om-scenarion utan att störa de befintliga produktionssystemen eller, när de används i planeringsprocessen, långt innan de riktiga produktionssystemen installeras. Omfattande analysverktyg, t.ex. flaskhalsanalys, statistik och diagram gör att du kan utvärdera olika tillverkningsscenarion. Resultaten ger dig den information du behöver för att fatta snabba tillförlitliga beslut i produktionsplaneringens tidiga stadier.

Med hjälp av Plant Simulation kan du skapa modeller och simulera produktionssystem och deras processer. Dessutom kan du optimera materialflöde, resursanvändning och logistik för alla nivåer av anläggningsplaneringen, från globala produktionsanläggningar, via lokala fabriker till specifika produktionslinjer.

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

facebook linkedin youtube-