Industrial skills for Design & Manufacturing excellence

Process Simulate (Tecnomatix)

- Simulera produktionsprocessen i förväg i en dynamisk 3D-miljö

Process Simulate kan verifiera genomförbarheten av en monteringsprocess genom att validera tillgänglighet och kollisionsavstånd.  Detta görs genom att simulera produktens fullständiga monteringssekvens och de nödvändiga verktygen.  Verktyg som sektioner, mätningar och kollisionsdetektering möjliggör en detaljerad verifiering och optimering av monteringsscenarier.

Fördelar:

 • Minska risken för produktionsändringar sent i genomförandet.
 • Minska planeringstiden genom att använda automatiska sekvenserings- och valideringsverktyg.
 • Minska kostnaderna för förändring med tidig upptäckt och kommunikation av produktdesignproblem.
 • Säkerställa ergonomiskt säkra processer.
 • Välj den bästa produktionsmetoden genom att simulera flera tillverkningsalternativ.

 

Process Simulate bild

Viktiga funktioner:

 • 3D kinematisk simulering;
 • Statisk och dynamisk kollisionsdetektering;
 • 2D och 3D sektioner;
 • 3D-mätningar;
 • Sekvensering av operationer
 • Automatisk monteringsvägplanering;
 • Resursmodellering (3D geometri och kinematik);
 • Line och arbetsstation design;
 • 3D-interaktiv dokumentation, till exempel arbetsinstruktioner
 • Avancerad filtrering och visning av produkt- och tillverkningsinformation (PMI).

Tecnomatix

Siemens Teamcenter® är namnet på den kompletta Siemens PLM Software-produktdatahanteringsportföljen (PDM).  Det ger rätt information för att människor ska fatta rätt produktbeslut - från planering och utveckling genom tillverkning och support.

 

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

facebook linkedin youtube-