Industrial skills for Design & Manufacturing excellence
  • NX CAM
  • Banner Industrial Skills Tack 2018

Summ Systems is the Siemens PLM Software Partner specialist
for manufacturing in the Nordic market.

NEWS

UP TOGGLE DOWN

Spennende arrangementer

Summ Systems kommer i tiden fremover til å være tilstede på flere spennende arrangementer. Først ut er SSV Conference...

Vi välkomnar Summ Systems nya medarbetare Robert Grönlund

Vi  är mycket glada att få hälsa vår nya medarbetare Robert Grönlund välkommen till oss på Summ Systems.  Robert kommer att arbeta...

Anders Soneskog Summ Systems- Top Sales Person in Nordic Region FY17

Anders has been a very important and critical resource in the success and growth by Summ Systems over the last year....

En smart tillverkning- Digital tillverkning på djupet

Med totalfokus på digital tillverkning samlades drygt 170 industrimänniskor från 65 bolag för en ordentlig genomgång i...

Återigen! Ett stort tack för din medverkan och delaktighet.

Vi vill från Summ Systems rikta ett stort tack för ditt deltagande vid vårt seminarie – Industrial Skills 2018Från...
Show all NewsSee our products for more Cases

Fordon och transport

Hantering av produktlivscykler för fordonsindustrin

Bränsleekonomi och utsläppsdirektiv, tillväxten inom fordonselektronik och programvara och även tillväxten i världen driver nu fram en genomgripande förändring av fordonstekniken. Det förutsätter att fordonsleverantörerna blir mer innovativa samtidigt som de bibehåller lönsamheten och uppfyller förväntningarna på att leverera. Vårt perspektiv, benämnt "Executing Program Innovation", hjälper leverantörerna att öka innovationstakten och förbättra programmens genomförande.

Att lansera ett modernt bilprogram är en mycket komplex process som befinner sig under omvandling på grund av fyra viktiga trender i branschen: miljökrav, globalisering, kortare tid-till-marknad och mer individuella fordon. Vårt perspektiv, benämnt "Predictive Launch", hjälper fordonstillverkare att driva innovationen inom tillverkningen framåt och att samarbeta för att genomföra nylanseringar bättre. 

Metoder för programutveckling

En komplett, integrerad lösning för att hjälpa fordonsleverantörer att generellt genomföra sina program bättre, att på ett tidigare stadium utföra snabbare validering och optimering av system och produkter, och även att minska projektriskerna när ny teknik och nya produkter marknadsförs. 

Läs mer

Integrerad tillverkning

En heltäckande lösning för fordonstillverkningen hjälper biltillverkarna att hantera sina processer för tillverkning av drivlinor, för karosstommar och för slutmontering i global skala.

Läs mer

OEMer i fordonsbranschen

Systemdriven produktutveckling baserad på Siemens PLM Softwares produkter och lösningar hjälper fordons-OEMer att bygga rätt produkt och bygga produkten rätt.

Läs mer

Karossystem

Metod för systemdriven utveckling och tillverkning inom karossbyggnad – bl.a. användning av kompositer – från det första fordonskonceptet till detaljutformning och produktion.

Läs mer

Interiörsystem

Det är väsentligt att ha en heltäckande digital produktspecifikation för att ingenjörerna ska kunna designa och tillverka innovativa sätessystem och interiörkomponenter.

Läs mer

Elektronik och programvara (mekatronik)

En tvärdisciplinär elektroniklösning integrerar programvarudrivna system som innehåller mekaniska funktioner, elektrisk ledningsdragning och elektroniska reglage i en enda kunskapsbas för produkter och processer.

Läs mer

System för drivlinor

Systemdriven, sluten iterativ produktutveckling för drivlinans livscykel, från ritbordet till produktion, service och support.

Läs mer

Motorcyklar, cyklar och delar

Avancerad design, simulering och testverktyg hjälper tillverkare av motorcyklar och fyrhjulingar att hitta rätt balans mellan funktionella prestanda, varumärke och körupplevelse.

Läs mer

Järnvägssystem

Simulering och provningslösningar hjälper dig att optimera utformningen av järnvägssystem för prestanda och komfort och att minska påverkan på den omgivande miljön.

Läs mer

Lastbilar, bussar och specialfordon

Omfattande virtuellt arbete med prototyper hjälper tillverkare av lastbilar och bussar att hantera specifika konstruktionsdetaljer och undvika upprepad provning av prototyper.

Läs mer

Explore Solutions by Industry

Smart Expert Gold Horizontal Summ Systems AB  is a Siemens PLM Software Solution Partner - This partnership enables Summ Systems to enhance the interoperability of its software for process integration, multidisciplinary design optimization and data analysis with Siemens PLM Software products in order to improve customers’ design and simulation capabilities.

facebook linkedin youtube-